Bedrijfswageninrichting, TUSSENSCHOT, SEPARATIEWAND, KOPSCHOT, VOLKSWAGEN, CADDY, MAXI, MERCEDES, PLAAT, SHEET, REVALIDATIE

 

 

          Disclaimer

Privacy

Alle bestelgegevens en leveringen worden om belastingtechnische reden tot 7 jaar na dato bewaard. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden. Indien u bevoegd gebruik maakt van inlogcode en wachtwoord op onze Web Shop worden deze gekoppelt aan de door u opgegeven NAW gegevens. Zodra wij in kennis gesteld worden dat de besteller niet meer bevoegd is tot deze handelingen zullen wij per direct dit account blokkeren. Wijzigingen van het wachtwoord is voor ons niet zichtbaar. Bij verlies van het wachtwoord vervalt tevens de inlogcode. U dient dan een nieuw account aan te vragen via info@pcdautomotive.com.

Copyrights

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door PCD Automotive Protection, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08101015. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van PCD Automotive Protection worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. De internetsite van PCD Automotive Protection bevat ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

 

Productvariaties

Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internet site kunnen zijn gemaakt voor algemeen gebruik op de PCD internetsite die worden onderhouden voor verschillende landen ter wereld. Daarom is sommige informatie van producten of accessoires die in sommige landen niet leverbaar zijn of die, om in dergelijke landen te voldoen aan de lokale marktvraag of regulerende maatregelen, mogelijk alleen leverbaar zijn in andere specificaties of configuraties, mogelijk onjuist. Als u geïnteresseerd bent in een product of accessoire die op de internet site wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met PCD Automotive Protection of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

 

Prijzen

Alle gespecificeerde prijzen zijn geadviseerde detailhandelsprijzen. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief BTW, montage, afleveringskosten, verwijderingsbijdrage en eventuele onvoorziene kosten. Eventuele typefouten geven geen leveringsgarantie de vernoemde prijs. 

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, vallen alle Producten die worden weergegeven op de PCD internetsite onder de handelsmerkrechten van PCD Automotive Protection. Alle producten van PCD Automotive Protection zijn geregistreerd onder het intellectueel eigendomsrecht.

Geen licenties

PCD Automotive Protection heeft een innovatieve en informatieve internet site willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat PCD Automotive Protection haar intellectuele eigendommen, patententen, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd dat noch deze internet site, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van PCD Automotive Protection geeft of zal worden beschouwd te geven.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op de pagina's van de website houdt geen enkele garantie in, noch expliciet, noch stilzwijgend. Ze omvatten in het bijzonder geen enkele impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domein of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten. Indien U op onze webpagina's links vindt naar andere sites waarop wij geen enkele invloed hebben. Kunnen wij derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de vorm of de inhoud van pagina's die worden opgeroepen door een hypertext-link op onze site. Wij kunnen de nieuwswaarde, de correctheid, de volledigheid en de kwaliteit van de informatie op die sites niet garanderen. Wij distantiëren ons in het licht hiervan van de inhoud op deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe webpagina's en hun inhoud die op onze webpagina's voorkomen.

 

Geen garanties of verklaringen

De informatie op deze internet site wordt door PCD Automotive Protection verstrekt en wordt voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie of prijzen worden geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten waarvoor PCD geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. 

 

Gelinkte sites

De website en e-mail nieuwsbrieven van PCD Automotive Protection kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door PCD Automotive Protection, PCD Automotive Protection is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van PCD Automotive Protection met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. PCD Automotive Protection kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

 

PCD PRODUCTS BV, POLYCARDESIGN, PCD AUTOMOTIVE PROTECTION